Historisk: Møllerne i Vintersbølle-Nyråd

Klik på linket  Møllerne i Vintersbølle og Nyråd og læs en stor artikel om møllerne af arkæolog, dr.phil. Per Ole Schovsbo.