Historisk: Nyraad Torv

Billedet herover er af nogle skærsliberes vogne, som besøger Nyraad Hovedgade i 1875. Bygningen i midten er det første vi ved om lokationen her, og er Sprøjtehuset, hvor brandsprøjten stod klar og i øvrigt blev trukket af heste, som købmand Theisen overfor stillede til rådighed når der var halegal.

Sprøjtehuset blev opført i 1871 af murermester Olsen for 182 rd. og nedrevet i 1935. Det ses ikke særlig tydeligt på billedet, men bygningen lå på en trekantet grund mellem to veje, som dannede indkørslen til Nyraad Skovstræde.

“I 1942 blev her bygget en beskyttelsesbunker, som heldigvis aldrig kom i brug efter hensigten, men efter befrielsen i 1945 blev den i en periode om sommeren gjort til danselokale. Det var så heldigt, at nøglen til bunkeren blev opbevaret hos smeden ved siden af og smedens søn Bertel, sørgede for, at der blev åbnet. Der blev organiseret en lokal harmonikaspiller og så var der lagt op til bunkersbal for byens ungdom”  (Citat: Ib Kieler Petersen, 2001)

 

Torvet med parkeringspladser som vi har kendt indtil for nylig, er formentlig anlagt engang i 1950`erne, hvor bunkeren er blevet fjernet og biltrafikken har været tiltagende. Dog har der i mange år været plads til et stort juletræ i december måned.