Skolehistorie: Vintersbølle Skole – en skole i fremtiden

Vintersbølle skole – en skole i fremtiden

I 2007 gennemførtes en større kommunalreform, der ændrede en del ved, hvordan en skole skulle drives. I dagligdagen mærkedes det dog mere ved at kommunen havde fået tendens til at rokere lederne mellem skolerne. Anne-Marie Jacobsen blev headhuntet til Iselingeskolen, som viceskoleinspektør Gregers Madsen var blevet hentet til Ørslev skole. Nils Vilsbøl kunne dog fortsætte ”det veldrevne landbrug” efter landmandsdatteren, da han endeligt fik overrakt nøglerne i 2008. Kontinuiteten var sikret, idet Nils jo har været på skolen siden 1985 – først som lærer, dernæst som viceskoleinspektør og nu som skoleleder.

Udfordringerne i dagens skole forandrer sig fra dag til dag med månedlige ændringer af lovgivningen. Alle forhold skal testes og undersøges. Dokumentation på tryk i stedet for tale er en del af hverdagen, ligesom kommunens økonomiske situation endnu engang kan blive den udløsende faktor for en strukturdebat. Hvor Vintersbølle skole står i denne, vil fremtiden vise. Vintersbølle skole har til alle tider været drevet af visionære folk, der lagde vægt på et godt samarbejde mellem skolen og hjemmene, på hensynet til den enkelte, at bygge på gode traditioner og viljen til selvstændighed i fællesskabet. Visioner, der i dag er udtrykt i skolens tre kerneværdier – Fællesskab, trivsel og udfordring – Lad dette arbejde også i fremtiden bære frugt!

Held og lykke til Vinterbølle skole i de næste mange år som selvstændig skole.

Foreningens artikel i Fuld af liv i 100 år
- Et festskrift udgivet af Vintersbølle Skole i anledning af 100års jubilæet, den 4. april 2011.

Efterskrift 2012 -Vintersbølle skole – en afdelingsskole

Vintersbølle Skole fik kun 1 år mere som selvstændig skole, da byrådet i februar 2012 vedtog at den ændrede skolestruktur. Vintersbølle Skole blev fra 1. august 2012 en del af Kulsbjerg Skole, der var en sammenlægning af Langebækskolen med afdelinger i Stensved, Mern og Kalvehave samt Vintersbølle Skole. Vintersbølle Skole blev navngivet: Kulsbjerg Skole – Nyråd.

Byrådets beslutning indeholdt en lang række ændringer for skoleområdet som alle i skrivende stund spændt venter på den praktiske udmøntning af.