Personlige erindringer: Kristian Nielsen 1881-1966

Her bringes et uddrag af Kristian Nielsens erindringer.

Vil du læse mere …..Kristian Nielsens erindringer Kohave 95 1881-1953

 

Kristian Nielsens Erindringer

Kapitel 1 – Barndommen

Født 21/12 1881 om Natten, det var det første Uheld jeg havde for min Mor havde lavet Kagedejen til og skulde lave Julekager, hvorfor Far maatte i Byen og faa bagt Julekagerne.
Jeg mener at jeg klarede mig godt, men husker ellers kun enkelte som er mig fortalt f.Eks. at da jeg blev døbt var jeg den første som min senere Skolelærer var med at faa døbt i Kallehave Kirke. Da jeg var bleven saa stor at jeg kunde trave lidt rundt er mig fortalt at Morfar var ude hos os, saa havde han kasseret en gammel Skraa den var kommet under Bordet,
jeg kravlede uden Bordet fandt Skraaen og fik den i Munden, men var ikke Tilfreds med Smagen og gav mig til at vræle og det varede lidt inden Mor opdagede Aarsagen og fik mig renset, og skyllet smagen af Munden. ….