Vintersbølle Blegeri og Linnedfabrik: Mønsterbøger Køng Fabrik

Per Ole Schovsbo beretter om historien bag de fire mønsterbøger. Mønsterbøgerne lagde grunden til det fantastiske linned, der blev vævet på Køng Fabrik. Læs Per Ole Schovsbos artikel: Mønsterbøger Køng Fabrik