Historisk: Beværterhuset

Beværterhuset er beliggende midt i Vintersbølle Skov under Petersgaard Skovdistrikt og har oprindelig været anvendt som beboelse for en væverfamilie ansat ved Køng Fabrikkerne.  Huset, der er opført i midten af 1800-årene, kaldes også Maren Apels Hus, efter dets første beboer.

Det lille hus er et af flere huse og bygninger opført i Vintersbølle Skov i forbindelse med udflytningen af Køng Fabrik (væveindustri) i 1852 til fabrikkens gamle blegeri i Vintersbølle Skov.  Væveriet og blegeriet gav beskæftigelse til mange mennesker, og adskillige fabriksbygninger og beboelsesbygninger lå på og ved Blegen.  De fleste er i dag væk, men rester af huse og vandmølle-virksomhed ses stadig tydeligt flere steder i skoven.

Beværterhuset dannede rammen om en væverfamilies liv og arbejde.  Umiddelbart ved huset var en stor lys danse- og festplads, hvor egnens beboere mødtes til festligt samvær, politiske møder m.m.  Her stod husets første beboer, væveren Heinrich Apel og hans hustru Maren Apel, for udskænkning af kaffe, the og lign.  Maren Apel boede i huset til sin død i 1891.

I 1906, hvor fabriksvirksomheden nedlægges, og hvor området og husene blev opkøbt af Petersgård Skovdistrikt, flyttede ledvogter Niels Nielsen ind i Beværterhuset.  Traditionen med at sælge kaffe, te, kager mv. til folk, der var på skovtur eller på tur med båd til stranden ved Blegen, fortsætter.  I 1937 blev huset fraflyttet og herefter fortrinsvis anvendt som jagthytte.  I begyndelsen af 1940erne boede en skovarbejderfamilie dog i huset.

Huset blev ikke vedligeholdt og forfaldt derfor stille og roligt. I sommeren 1999 blev det udsat for omfattende hærværk, og det var på tale at rive det ned.  Men nogle lokale ildsjæle – herunder en efterkommer af Apelfamilien – arbejdede for husets bevarelse.  De dannede senere i 1999 Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd og fik i samarbejde med det daværende Storstrøms Amt, Vordingborg Kommune, Sydsjællands Museum og Petersgaard Gods skaffet midler til den omfattende restaurering under arkitekterne Arp & Nielsen, som gør, at huset  d. 12. juni 2004 kunne indvies med nedenstående formålsparagraf:

“Beværterhuset har som formål at danne rammen om kulturelle og formidlingsmæssige aktiviteter.  For børn i Vordingborg Kommune og amtets øvrige skoler skal huset fungere som “et klasseværelse i skoven”, hvor børnene aktivt kan bruge de fysiske omgivelser.  For kommunens børneinstitutioner og dagplejere kan huset bruges som et samlingssted på natur- og kulturture i skoven.  For andre uddannelsesinstitutioner skal huset kunne anvendes som base i studie- og efteruddannelsesforløb.  En anden del af formålet går i retning af at skabe kvalitetsbetonede oplevelser for turisterne i det sydsjællandske opland, der takket være den historiske samhørighed med Køng Museer og Sydsjællands Museum vil kunne ske på tværs af adskillige gamle sognegrænser.”

Beværterhuset er åbent for besøgende på udvalgte søndage i året (se fanebladet “Arrangementer”).  Alle søndage i skolernes sommerferie holdes der åbent kl. 14-16, hvor der er mulighed for at købe kaffe, te og kage.  Dette er muliggjort, fordi en gruppe frivillige fra Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd har overtaget Maren Apels opgave.  Adskillige skoler har “købt” nøgle til huset, således at stedet også anvendes som Natur- og Kulturcenter, og  kommunens naturvejleder arrangerer ture med base i huset.

Sammenskrevet af Karen Schou-Pedersen, januar 2013