Kulsbjerg og Kulsøen: Hulemosesøen

Søen er ca. 12 tdr. land stor og ligger 40 m over havet.  Den var tidligere en naturlig møllesø for Hulemosemølle.  Søen ejedes tidligere af Hulemosegården, hvilket betød, at ejeren Jørgen Ravn i 1868 kunne indgå en aftale med Østifternes Sindssygeanstalt på Oringe om daglig at levere dem indtil 500 l overfladevand fra Hulemosesøen.

I 1953 begyndte man at udtørre Hulemosesøen for at anvende området til landbrugsjord.  Det var der en del protester imod fra beboere på egnen, og man forsøgte at få fredet søen.  Det lykkedes imidlertid ikke, da Naturfredningsnævnet fandt, at erstatningen til ejeren var for stor i forhopld til den landskabelige værdi, der ville blive bevaret.

Brugen af området til landbrugsjord var ikke nogen større succes, og i 1971 blev søen genetableret.

Bodil Madsen og Anne-Marie Jacobsen 18/8-2001