Personlige erindringer: Erindringer fra Beværterhuset

Agnes Maggie Nielsen (årgang 1918) fortæller:

“Jeg husker det lille Hus fra min tidligste Barndom, hvor alle vi fra Kohaven, om Sommeren en Søndag inden Høstens Tid kørte med Hestevogne til Stranden og spændte Hestene fra (vi havde Foder med) og gik i Vandet, og vi Børn legede bagefter, og Konerne lavede Kaffe inde hos Damen, på den store Madam Blaa – det var en dejlig Dag.  Vi kaldte det Traktørstedet.  Jeg har aldrig hørt noget andet Navn.”

I sine Barndomserindringer (som også indeholder lidt om Smed Fr. Jensen) skriver Agnes Nielsen følgende: …”Dog skete det om Sommeren, naar det meste Arbejde i Marken var overstaaet, at vi og nogle af de andre “Kohaver” (vi boede i Ørslve Kohave – deraf Øgenavnet) – spændte for de fine Køretøjer. (Der blev vasket Vogn og pudset Seletøj først) en Søndag, når det var godt Vejr, – og kørte til Stranden ved Vintersbølle med Madkurven – det var herligt – så var vi i Vandet og foer ned ud io Vandet på Hestene, hvis det var varmt nok, og jeg legede med Børnene, hvad der ellers var en sjældenhed – i hvert Fald før jeg begyndte i Skolen.  Selve Turen derned var en oplevelse – sådan en fire-fem Vogne på Stribe med glade Mennesker – det var gyldne Øjeblikke, – som man husker —”

Afleveret til Lokalhistorisk Forening 28/4-2003 af Agnes Nielsens datter.