Historisk: Theisenfamilien i Nyråd-Vordingborg

Af Viggo Jacobi Zuschlag

 

Under en lille rundfart i nybyggerkvarteret i Nyråd så jeg ovenstående gadeskilt på en af de nyanlagte gader. En hastig og ganske uprofessionel undersøgelse hos 10 tilfældige personer i kvarteret afslørede, at ingen vidste, hvem navnet Theisen hentydede til. I Verner Jensens lille hæfte om gade- og vejnavne i Vordingborg var der heller ingen oplysninger om Theisennavnet. – Så hvem var Theisen?

Nyråd har haft købstadsrettigheder for den sydlige del af landsbyen, og i mange år hed det købstaden Nyråd-Vordingborg. Det gav visse vanskeligheder med hensyn til skatte- og handelsforhold, hvor man i Nyråd stærkt følte konkurrencen fra Vordingborg. Omkring 1830 var Nyråd hårdt ramt af økonomiske vanskeligheder, og ideen om nedlæggelse af købstadsrettighederne opstod hos en kreds af handelsfolk i Nyråd, der foranstaltede en afstemning om spørgsmålet. Denne gav et lille flertal mod nedlæggelse af byens status som købstad. Byen blev beskrevet ”som en næringsløs, fattig by, der bare ved synet må opvække vederstyggelighed.”.

Trods disse dårlige forhold for en handelsmand flyttede købmand Frederik Lammers Theisen alligevel omkring 1835 til Nyråd. Han var født i Nakskov den 9. marts 1800 og var i 1826 blevet gift med Bartholine Charlotte Amalie Macheprang født i Stege 30. april 1809. Frederik købte en papirmølle ved Vintersbølleskoven og agtede derudover at nedsætte sig som købmand i byen. Han søgte om borgerskab i 1842, men på grund af stop for borgerskab fra 1826 fik Frederik først et sådant i 1846 efter ophævelse af den gamle forordning fra 1839.

Det lykkedes vældigt godt for Frederik at konsolidere sig i det lille samfund. Familien blev efterhånden velsignet med otte børn. Han blev ejer af Købmandsgården i Nyråd, som var bygget omkring 1830, og som var en typisk købmandsgård med alt, hvad dertil hører. En kilde fortæller, at der i Nyråd omkring 1845 kun fandtes to betydende borgere, hvoraf Frederik var den ene. Han døde desværre 1852 kun 52 år gammel og efterlod sig en stor børneflok og en god købmandsforretning.

Blandt børnene blev det sønnen Henrik Mathias Frederik Theisen, der førte købmandsværket videre i Nyråd. Han var født 18.12.1838 og blev først gift med Anna Marie Sophie Bøttinger og derefter med Jensine Hortense Ravn. Han blev købmand og indehaver af Købmandsgården og arbejdede sig efterhånden op blandt de betydende borgere i den lille by. Han var med til at oprette mejeriet i Nyråd og blev medlem af bestyrelsen, og han deltog meget aktivt i etableringen af et asyl i Nyråd, hvilket der var et meget stort behov for. Også her sad han i bestyrelsen og var med til at sørge for, at forholdene for de mange fattige børn var tålelige. I Sparekassen for Vordingborg og Omegn sad han i repræsentantskabet fra 1886 til 1920 og var formand for tilsynsrådet fra 1920 til 1928. I sandhed en driftig mand. Han boede i sine sidste år i Villa Borg på Lindevej, nu Skovvej 70. Han døde i 1928 og blev begravet i familiegravstedet på Vordingborg gamle kirkegård.

Henrik Theisen efterlod sig to børn, Margrethe og Jørgen Ravn Theisen. Jørgen blev født den 22.6.1883 i Nyråd og blev både døbt og konfirmeret i Vordingborg kirke.

Han havde sin opvækst i Købmandsgården, gik i skole både i Nyråd og senere i Vordingborg. For at nå skole- og konfirmandundervisning red han på æsel til Vordingborg. Overleveringen siger, at han bandt sit æsel til en krog, som pedellen havde slået ind i muren. Præsten gav ham i forberedelsen mg i viden og ug i opførsel. Han gik i lære som kommis, og med basis i sine oplevelser i læretiden skrev han senere en større artikel om en købmandslærlings liv og læring. Han fortæller selv i sine betragtninger i forbindelser med fødselsdag osv., at han havde klæbehjerne og derfor huskede meget af det, som både nyrådbeboere og vordingborgere berettede. Samtidigt var han en læsehest, og hans interesser favnede bredt. Han elskede Vordingborgegnen og dens historie, og flittigt læste han kilderne og talte med mennesker, der overleverede fakta fra fortiden. Selve købmandshvervet interesserede ham vist ikke synderligt, og det resulterede i et salg af Købmandsgården efter 100 år i familien Theisens eje. Jørgen Theisen flyttede til Villa Borg på Skovvej 70, hvor han boede sammen med sin kone og sin søster. Han blev i 1916 gift med en nyrådspige, Ingrid Elenora Nielsen, som døde i 1958.

Han koncentrerede sig om forfattervirksomhed samt foredrag med et bredt spektrum af emner som f.eks. ”En fragtmandstur ad hovedlandevejen Vordingborg-København”, ”Fortidsminder langs Sjællands sydkyst”, ”Agerkålen og dens bekæmpelse”, ”Om Napoleon”, ”I handelslære fra 1899 til 1903”, ”Spredte træk af Vordingborg bys historie” og flere andre. Disse blev offentliggjort i tidsskrifter og dagblade. Derudover blev det også til 9 radioforedrag om diverse emner. Alt var vel gennemtænkt og bearbejdet, og hans brug af kildemateriale var meget omfattende.

Han kom en del i mit barndomshjem som en god bekendt af min far. Jeg havde den fornøjelse at være sammen med ham en dag i hans sidste år. Nogle få uger inden han blev indlagt på sygehuset, kørte jeg ham en tur til Præstø, og på strandengene ved Nysø græssede nogle dejlige heste, som han kiggede længe på. Han fortalte mig, at han hele sit liv havde været meget interesseret i heste og i det hele taget af dyr og fugle og havde haft mange gode oplevelser i denne verden. Det blev så den sidste gang, han kom uden for Villa Borg.

Han døde efter kort tids sygdom den 4.1.1968 og blev begravet på familiegravstedet. Til det sidste var han trofast overfor Gud, Konge og Fædreland, og det kendtes i hans skrifter og tale. Han talte ofte med en skarp tunge. Med ham var det slut med købmandsslægten Theisen i Nyråd, som for byen havde været gode og velansete borgere.

Som det fremgår af ovenstående er det således fuldt berettiget at opkalde en vej i Nyråd efter Theisenfamilien.

 

Kilder: Vordingborg lokalhistoriske Arkiv, 100 års Jubilæumsbog fra Sparekassen for Vordingborg og Omegn, Vordingborg Dagblad, Verner Jensens lokalbøger, kirkebøger fra Vordingborg samt ældre nyråderes udsagn om familien Theisen.