Historisk: Vintersbølle Blegeri og Linnedfabrik

I forbindelse med studiegruppearbejdet i 2012/13 på Køng Museum om Køng Fabrik, herunder Vintersbølle Blegeri og Linnedfabrik har arkæolog, Dr. Phil Per Ole Schovsbo i januar 2013 revideret og genudgivet sin bygningsoversigt.

http://www.koengmuseum.dk/?page_id=1394

I samme forbindelse er matrikelkort mm. gjort tilgængelige.

Nedenstående links henviser til Kort og Matrikelstyrelsens kort over Nyraad og Vintersbølle Jorder i 1808 og til et udsnit af kortet, som viser Blegen i 1808.

http://www.koengmuseum.dk/?page_id=1399

samt en diasserie om gamle billeder af Køng Fabrik i Vintersbølle, Blegeriet og Beværterhuset

http://www.koengmuseum.dk/?page_id=1425

Genvævning af Kongedugene er beskrevet i Per Ole Schovsboes artikel i tidsskriftet “Tenen”:

http://www.aabne-samlinger.dk/naestved/historie/kongeduge/kongeduge.pdf