Om foreningen

Velkommen til Lokalhistorisk forening for Vintersbølle/Nyråd

nyraad@vinterhistorie.dk

Foreningen blev stiftet den 28. august 2000.

Foreningsaktiviteter

Kulturaftener

Foreningen holder kulturaftener den sidste mandag i hver måned, kl. 19.00. Aftenerne finder sted i samlingssalen på Kulsbjerg Skole – Nyråd, den tidligere Vintersbølle Skole. Der er foredrag ved forskellige foredragsholdere fra området.

Mød op og få vakt din interesse for dit lokalområde!

Søndagsåbent i Beværterhuset

Beværterhuset i Vintersbølle Skov danner rammen om søndagsåbent. Her holder foreningen åbent med kaffe og kage samt en lokalhistorisk snak. Ved søndagsåbent er det muligt at gøre brug af foreningens naturfaglige udstyr. Fisk ved åen, undersøg kriblekrable livet i skovbunden, eller lær en blomst at kende.

Foreningsudflugt

Hvert år har der været en udflugt med historisk interesse. Medlemmerne tilrettelægger udflugten, der altid lægger vægt på godt samvær.

 

Samarbejdspartnere

Museerne i Vordingborg, Køng Museum, Vordingborg Kommune natursekretariatet, Naturvejlederen, Kulsbjergskole – Nyråd (tidligere Vintersbølle Skole)

I forbindelse med istandsættelsen af Beværterhuset i Vintersbølle Skov har foreningen samarbejdet med: Vordingborg Kommune ved naturchef Flemming Kruse, Sydsjællands Museum, Arkitekt Otto Arp og  Vintersbølle Skole. Beværterhuset blev indviet den 12. juni 2004. Det ovennævnte samarbejde fortsætter, nu med fokus på drift og vedligeholdelse af huset og aktiviteter i og omkring Beværterhuset.

Sponsor

Cafax