Generalforsamlinger: Generalforsamling 2017

Der afholdes ordinær generalforsamling

Mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00 i Kulsbjerg Skole, Nyråd – samlingssalen. 

D A G S O R D E N – R E F E R A T

1.         Valg af dirigent og stemmetællere – Steffen

2.         Formandens beretning – Godkendt. Der opfordres til at betale kontingent ved møderne

3.         Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2016 – Foreningen og Beværterhuset – Godkendt

4.         Budgetforslag for det kommende år – Til efterretning

5.         Fastsættelse af kontingent – Godkendt

                      Der foreslås kontingent på kr. 75,- om året.

Betalingsform: Indbetaling på konto 0040-6874516528 i Nordea Bank, kontant på

møderne eller hos kasserer Peter Apel.

6.         Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2017/18 – Til efterretning

7.         Indkomne forslag – forslag indleveres senest 8 dage før generalforsamlingen – Ingen 

8.         Valg til bestyrelsen

a.    Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Inga Halldorsdottir                                       Genopstiller – genvalgt

Anne-Marie Jacobsen                                  Genopstiller – genvalgt

Jørgen Hansen                                             Genopstiller – genvalgt                         

b.    Valg af 2 suppleanter.              

Rie Hansen                                                    Genopstiller – genvalgt

Bente Andersen                                            Genopstiller – genvalgt               

9.          Valg af revisorer og revisorsuppleant.                 Jørgen Larsen ogTove Jensen – begge genvalgt

Gurli Hansen valgt til suppleant

10.      Eventuelt. – Referat af dialogmøde i Nyråd (lokalråd), Billedkavalkade af Steffen Marcussen

Ønsker du at deltage som frivillig i foreningens arbejde, kan du benytte denne aften til at melde dig.

 

 Der afholdes ordinær generalforsamling

 

 

Mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00 i Kulsbjerg Skole, Nyråd – samlingssalen.

 

 

D A G S O R D E N – R E F E R A T

 

1.         Valg af dirigent og stemmetællere – Steffen

 

2.         Formandens beretning – Godkendt. Der opfordres til at betale kontingent ved møderne

 

3.         Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2016 – Foreningen og Beværterhuset – Godkendt

 

4.         Budgetforslag for det kommende år – Til efterretning

 

5.         Fastsættelse af kontingent – Godkendt

                      Der foreslås kontingent på kr. 75,- om året.

 

Betalingsform: Indbetaling på konto 0040-6874516528 i Nordea Bank, kontant på

møderne eller hos kasserer Peter Apel.

 

6.         Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2017/18 – Til efterretning

 

7.         Indkomne forslag – forslag indleveres senest 8 dage før generalforsamlingen – Ingen

 

8.         Valg til bestyrelsen

a.    Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 

Inga Halldorsdottir                                       Genopstiller – genvalgt

Anne-Marie Jacobsen                                  Genopstiller – genvalgt

Jørgen Hansen                                             Genopstiller – genvalgt

                           

 

b.    Valg af 2 suppleanter.              

 

Rie Hansen                                                    Genopstiller – genvalgt

Bente Andersen                                            Genopstiller – genvalgt

 

                 

9.         Valg af revisorer og revisorsuppleant.                                      Jørgen Larsen og

Tove Jensen – begge genvalgt

Gurli Hansen valgt til suppleant

 

10.      Eventuelt. – Referat af dialogmøde i Nyråd (lokalråd), Billedkavalkade af Steffen Marcussen

 

Ønsker du at deltage som frivillig i foreningens arbejde, kan du benytte denne aften til at melde dig.

 

Derefter drikker vi kaffe og ser billeder fra foreningens aktiviteter.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.