Om foreningen: Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse

Formand Anne-Marie Jacobsen
Kasserer Lars Lyngskov
Sekretær Birgitte Apel Jacobsen
Best.medlem Jørgen Hansen
Best.medlem Per Jensen
Suppleant Karin Hansen Møller
Suppleant Vakant