Generalforsamlinger: Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen den 26. marts 2012

Læs referatet her: Referat generalforsamlingen 2012

Den sidste mandag i marts afholdt foreningen den årlige generalforsamling, og den 30. april konstituerede bestyrelsen sig med ny formand og ny sekretær.

Formand for foreningen er herefter Inga Halldorsdottir, sekretær Lars Lyngskov og som kasserer fortsætter Peter Apel. Bestyrelsen består i øvrigt af Anne-Marie Jacobsen, Karen Schou-Pedersen og som suppleanter Kurt Hansen og Jørgen Hansen.