Om foreningen: Medlemsskab og kontingent

Medlemskab af foreningen

Ønsker du at blive medlem af foreningen kan du kontakte os via vores kontaktside – oplys navn og postadresse og angiv, at der er tale om nyt medlemskab. Du kan herefter indbetale kontingent.

Kontingent

Kontingent (100 kr. pr. år) pr. husstand kan indbetales enten på møderne eller indsættes på

konto 0040-6874516528.