Historisk

Lokalhistorisk Forenings formål er at formidle Vintersbølle og Nyråds historie. Dette vil vi bl.a. gøre gennem udgivelse af artikler, fotos, fortællinger og meget mere.

I Lokalhistorisk Forenings arkiv har vi oprettet en lang række mapper med en hel del historisk materiale. Det vil være muligt for foreningens medlemmer at studere dette materiale efter aftale med bestyrelsen eller på en af kulturaftnerne, den sidste mandag i måneden.

Der findes flg. mapper

Emne Indhold
Kalvehavebanen
 • Kopi af bogen :

Trafikken til Møn – Kalvehavebanen og andre forbindelser til Møn, af Jens Bruun-Petersen og Birger Wilcke, bane bøger 1991

 •  Fotos fra foredragsaften, 31.01.05, med Jens Bruun-Petersen
 •  Fotos fra Kalvehavebanen gennem tiderne
 •  Kort med banen indtegnet
Hulemosesøen, Hulemose Mølle og de andre vandmøller

 

 • Maleri af Hulemose Mølle mm postkort
 •  Hulemose Vandmølle gennem 500 år af Jørgen Theisen
 •  Historien Hulemosesøen, udprint hjemmeside 18-08-2001
 •  Avisartikler om Hulemosesøen og møller
 •  Historien, Vintersbølle skoven, udprint hjemmeside 30-01-2001
 •  DIS-Danmark Internet forum, print
 •  Avisnotits Theisens Papirmølle brændt 11-04-2007
Vævning og Blegning

 

 

 • Historien om en fabrik, Kronik af Per Ole Schovsbo
 • Hørrens produktudvikling
 • Brochure om blegning
 • Orientering om Beværterhuset, sept. 2003, nov. 2002 Den første Blegemester, aug 2002
 • Kilder om hør med fotos
 • Hør
 • Spinding, div. artikler
 • Tøjvask, div. artikler
 • Christiansdal og Tørning, Et lokalhistorisk undervisningsmateriale
 • Blegning, div. artikler
 • Fotomat. Flax-museum, Belgien og postkort
 • Kopi af Tysk bog om blegning mm.
Kortmateriale

Kildemateriale

Diverse materiale

 

 

 • Kort af området fra forskellige årstal og udsnit
 • Kildemateriale
  • Belgien, af Vagn Heiselberg
  • Fotos af hør i Flandern
  • Mads Lange til Bali, Aage Krarup Nielsen
  • Køng museer om hør
  • Noter til Køng Fabriks historie
  • Fotos og vise om barnemordet i Tvis
  • Brev
 • Avisartikel om Gisselfeldt
 • Uddrag om Kulsbjerg
Nyråd Bageri

 

 

 • Bageriet i Nyraad Hovedgade af Mælke-Else
 • Billedmateriale
 • Fotos fra 26-01-2004, Mælke-Else fortæller
Nyråd Mølle

 

 

 • Fra skrift af Verner Jensen 2003 om Nyråd
 • Artikler
 • Artikel  fra Årsskrift 2001
 • Artikel i ”Guldgåsen” nr. 3, aug.2004
Poul og Erhard Nielsen
 • Diverse korrespondance
 • Digte og billeder
Fra Barndommens Land, P.F. Sandbert
Nyraad og omegns Andels-elektricitetsværk
 • Beskrivelse
 • Fotos i dag
 • Ældre orig.fotos
 • Kontrakt mellem mellem Nyraad E/V og SEAS, 1925
Kirke i Vintersbølle

 

 • Avisartikler
 • Nyråd præstegård

Mapper om foreningsaktiviter

Emne Indhold
Fotos af Beværterhuset 2005
Foreningsekskursion til Ravnsborg Voldsted 26.aug.2006
 • Fotos
 • Plancher
 • Beskrivelse af tur
Foreningsekskursion til Korselitze Gods og Halskov Vænge 16.maj 2004
 • Fotos
 • Beskrivelse af tur
 • Udskrift af materiale fra hjemmesiden www.corselitze.dk
Beværterhuset

Vintersbølle Bleg

 

 

Beværterhuset

 • Nøgleliste
 • Indvielse 12.06.04, mm
 • Bilag til ansøgning om Naturcenter Vintersbølle
 • Vordingborg julemærke
 • Udskrift fra foreningens hjemmeside
 • Fotos fra istandsættelse
 • Artikel om igangsætning
 • Fotos fra området
 • Apelfamilien
 • Historien om Nyråd
 • Lærkegården

Søndagsåbent

 • Referater, drejebog mm
 • Retningslinier for brug af Beværterhuset

Vintersbølle Bleg og skov

 • Fotos, beskrivelser og artikler
Grønne Ture

 

 

06.02.2000 – Blegen og Vintersbølleskoven

17.09.2000 – Historisk tur i Vintersbøllesk.

15.05.2000 – Lokalhistorisk tur i V.skoven

18.08.2001 – Vand i Vintersbølle, Kulsøen og Hulemosesøen

20.04.2002 – Grøn tur til Nyraad Teglværk og udflyttergården Munksgaard

16.03.2003 – Restaurering af Beværterhuset i Vintersbølle skov

17.08.2003 – Kulsbjerg og Kulsøens historie og områdets betydning for Vintersb.

13.03.2005 – Grøn tur Kalvehavebanen, Valdemars Plads, Vildtbanegrøfterne, blegen og Beværterhuset.

12.03.2006 – Grøn tur Nymark Skov og Holger Munk

11.03.2006 – Grøn tur Ældrecentret Vintersbølle Strand til Beværterhuset

Foreningens Nyhedsbreve  
Pressen Presseklip om arrangementer
Arrangementer 2

 

 • Søndagsåbent
 • Guidede ture
 • Medlemsture
 • Frilandsmuseet