Skolehistorie: Folkeskolens historie

I forbindelse med Vintersbølle Skoles 100års jubilæum holdt Inga Halldorsdottir foredrag om skolehistorie – det anvendte diasshow lægges hermed ud til fælles brug.

Skolehistorie