Historisk: Personlige erindringer

Vi har i tidens løb haft mennesker, der har overdraget deres personlige fortællinger om livet i og omkring Nyråd. Disse fortællinger vil vi hermed gøre tilgængelige.