Historisk: Tidslinje.

Årstal og hændelser, der vedrører Nyråd historie. 

1348:     Nyråd skrives Nyrud dvs. ny rydning.

1501:     Nyråd skrives Nyraadt.

1513:     Hollemosæ Vandmølle nævnes første gang i en jordebog ang. landgilde.

1588:     Christian den 4. beslutter, at anlægge Nordeuropas største Kgl. jagtskov “Sydsjælland”.

1552-55:  Latinskolen i Vordingborg bygges.

1660:     Konsumptionsskatten indføres (told på varer fra land til by).

1664:     (måske lidt før) bygges vandmølle nr. 2.

1670-1701:  Er Hulemose Møllegård livgeding (underhold) for Prins Jørgen.

1671:     Konsumptionsskatteforordning og indhegningsbestemmelser.

1681:     Skole i Nyråd.

1701:     Hulemose Møllegård bliver ryttergods (krongods til underhold for dansk rytteri).

1702:     Frederik den 4. fornyer vildtbanevoldene.

1720`erne:  Opføres den sydligste mølle på Holtet, en stampemølle.

1722:     Ny skole i Vordingborg indrettes også til børn fra Nyråd.

1734:     3. maj gennembrydes vejen af Hulemosesøens vand. “Vandfloden”.

1742:     Bakkebølle Skole bygges også til brug for børn fra Nyråd.

1774:     Mellemste mølle, “Havemøllen” opføres.

Vordingborg Rytterdistrikt sælger Vintersbølle Skov til etatsråd Niels Ryberg

Hulemose Møllegård sælges fra Vordingborg  Slot til fri ejendom.

Vildtbanen opgives.

1795:       Blegeriet til Køng Fabrik opføres.

1800:     Vintersbølle udskiftes.

1806:     Nyråd vindmølles opføres. Måske Danmarks tredje største?

Vandmøllernes drift standses.

1808:     Vandmøllerne atter i gang.

Hjortholm udstykkes.

1808-11:  Jens Lind indretter oliemølle, sæbemølle, valkeværk og papirfabrik.

1820:     Køng fabrik går konkurs.

1826:     Ekstra love vedr. købmandshandel uden for købstæderne.

1827:     I Nyråd ansættes en underbetjent og en strandkontrollør.

1829:     Hulemosegården får besøg af en vandringsmand (H.C. Andersen)

1831:     Hestemølle oprettes som hjælpemølle for vindmøllen.

1832:     Nu kun én person til at kontrollere konsumptionsskatten i Nyråd.

1835:     Købmandsgården grundlægges af Frederich Lammers Theisen og bliver i familien i 88 år.

1845:     15. april kæmper justitsråd Oxenbøll for Nyråds købstadsrettigheder.

På et borgermøde stemte 15 imod og 24 for købstadsrettigheder.

1846:     Theisens papirmølle bygges.

1849:     Hulemose Møllegård brændte den 15. maj og 9 mennesker omkom.

1849-50:  Hulemose Møllegård genopbygges som tre-længet gård.

1850:     Nyråd skole bygges.

Maren Apels hus (Beværterhuset) opføres

1851:     Kjøng Vævefabrik flyttes til Vintersbølle Bleg.

7. februar ophæves konsumptionsskatten.

18. maj køber købmand Jørgen Ravn, Svendborg Hulemose Møllegård, som derpå ejes af Ravn i 21 år.

Frimærker indføres i Danmark

1853:     Skoleprotokollen indføres.

1868:     Nyråd Teglværk grundlægges og fire Kronshagen-generationer følger.

Lars Munks dagbog fra Farø  skrives.

Ved den hvide villa Målet bygges Oringe vandværk

Jørgen Ravn sælger 500 tdr. Hulemose-søvand til Oringe i døgnet.

Kongen sælger Vintersbølle skov til Petergård Gods

1870:     Jernbanelinjen København-Vordingborg åbner 4. oktober.

1871:     Sprøjtehuset i Nyråd bygges.

J.C. Ellehammer fødes.

1877:     Asylet bygges.

1880:     Postfordeling fra Theisens købmandsgård håndteres af Post-Stine.

1882:     Oktoberstorm vælter Hulemose Møllegårds lade efter konfirmation.

Hulemose Mølle drives af overfaldshjul, som dette år erstattes af turbiner.

1884:     Masnedsundbroen er færdig 15. januar.

1891:     Egnens bønder køber Nyråd Brænderi og opretter Nyråd Mejeri.

Bryggeriet bygges.

Sommerpensionat “Blegen” oprettes.

Maren Apel dør.

1892:     Holger Munk fødes.

Jørgen Ravn fødes 4. juni. “Hulemoseæblet” = “Dronning Louise-æblet”.

1895:     Anlægsarbejdet med jernbanen påbegyndes.

1897:     Ingeniør Valdemar Hvidt omkommer i september ved en arbejdsulykke.

Kalvehavebanen indvies 1. oktober.

Højskole oprettes på Rosnæs.

1901-2:  Mejeriet ombygges.

1903:     Gedser-Warnemünde får færgefart.

Deklaration af godsejer Ida M. Suhr, Petersgård vedr. vandledning gennem skoven fra Nyråd til Oringe.

1904:     Købmand Johansen starter forretning.

Bryggeriets stuehus bygges.

Petroleumsgadelys i Nyråd. Måske før?

1906:     Væveriet ved Blegen ophører og sælges til godsejer Ida Suhr på Petersgård

Ellehammer foretog Europas første flyvning. Lindholm 12. september.

1913:     Telefoncentral “Nymark” etableres.

Elektricitetsværket bygges.

1910-11:  Bakkebølle- og Nyråd Forskole bygges samt Vintersbølle Skole.

1912:     Savværket etableres.

Havemøllens brug indstilles.

1919:     Nyråd Brugsforening starter.

1921:     Havemøllen faldt sammen.

Nyråd Handelsgartneri starter.

1922:     Kulsøbækken (Flæbækken?) rørlægges.

1922-24:  Nyråd Hovedgade brolægges.

1923:     Møns Omnibusser (Stege-Vordingborg-Næstved-Korsør) etableres.

               Købmand Jørgen Theisen afhænder købmandsgården til Christen Hansen.

1923-28:  Gudstjeneste i Vintersbølle Skole hver fjerde søndag kl. 14.

1924:     Vejbanen over vandrenden til Hulemose Vandmølle styrter sammen.

Nyråd Mejeri udvides.

1925:     Elværkets funktion ophører.

1927:     Nyråd Idrætsforening grundlægges.

1930:     Dagmar & Mogens Schrader, Ørnehøj: “I de lyse nætter”.

Sommerpensionatet Søeholm bygges.

1935:     Sprøjtehuset nedrives.

Bakkebølle-stenen rejst

1937:     Storstrømsbroen indvies 26. september.

Beværterhuset lejes ud til Ernst Viggo Hansen.

Nyt Andelsmejeri bygges.

1938:    Vordingborg Landsogn indlemmes i købstadskommunen.

Vintersbølle Tuberkulosesanatorium bygges.

1947:     Vindmøllen nedrives.

1942:     Beskyttelses-bunker bygges på sprøjtehus-tomten.

1943:     Dronning Alexandrines Bro (Mønsbroen) indvies.

1945:     Vandmøllen, landevejsmøllen sælges til nedrivning.

Bryggeriet aktiviteter ophører.

1948:     Buko lejer bryggeriet.

Kalvehavebanens skinnebus kolliderer med Vordingborg bybus ved Florke trinbræt.

1949:     Johan J.H. Prahl overtager Hulemosegården.

Edelborg Hansen sælger købmandsgården til Hans Petersen.

1953:     Hulemosesøen tørlægges og drænes umiddelbart efter.

1955:     Taget blæser af børnesanatoriet

1956:     Det menes, at den sidste stump brostensbelægning på Nyråd Hovedgade forsvinder.

1959:     Kalvehavebanens sidste dag er 31. marts.

1962:     Nyråd vandværk indvies

1966:     Vordingborg Kommune køber Hulemosegården med henblik på udstykning.

1968:     Mejeriet nedlægges.

Hulemosevej anlægges.

Vordingborg Kommune sælger Hulemosegården til Greve Kommune.

1968:     Savværket brænder.

1971:     Kulsbjerg-området erhverves af militæret.

Hulemosesøen genetableret i september.

1974:     17. juni beslutter kommunen, at Nyråd skal have en ø. I efteråret etableres stianlægget omkring Hulemosesøen og Nyø eller Frodes ø dannes til fuglereservat.

1975:     Købmand Kurt Sørensen overtager købmandsgården efter Hans Petersen.

1980:     Bakkebøllestien asfalteres fra Hjortevænget til Vintersbølle Skole.

1982:     Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse afhænder Vintersbølle Hospital 1. april til Vordingborg og Langebæk Kommuner.

1983:     Vintersbølle Strand ombygges til plejehotel.

1985:     Farøbroen indvies d. 5. juni.

1987:     Brugsen køber købmandsgården af KS Elitemarked (Kurt Sørensen)

1989:     Børnehaven ”Skovhuset” ved Vintersbølle Hospital åbner.

Kirsebærplantagen opført 1989-90 af Domea, med 122 lejligheder

1992:     AB Kirsebærhaven II på Theisensvej opføres

2000:     Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd stiftes

2001:     SFO – Hasselitten opføres

2004:     Præstegården opføres.

Beværterhuset indvies

2005:     23 andelsboliger (AB HØJEN) og 5 ejerboliger (EF HØJEN) oprettes på Olsbjergvej.

2008:     Nyråd lokalråd etableres.

2012:     Grundejerforeningen Hulemoseparken etableres med 14 boliger på Kalvehavevej 5.

Fladbækken ledes uden om Hulemosesøen

Tre regnvandssøer anlagt ved Nyråd Overdrev

2013:     Lejerbo indretter 30 lejligheder i det gamle Vintersbølle Hospital

2014:     Renoveringen af torvet er tilendebragt

               Mountainbike rute etableres på Kulsbjerg.

”Den Krumme Eg” vælter i stormen et par dage før jul.

2015:     Den selvejende institution Theisens Papirværk stiftes

2016:     Yogaloft indvies i det tidligere bryggeri

Ny bro over bækken ved Theisens Papirværk

2017:     Gangbro delvis rundt om Hulemosesøen tilendebragt.