Historisk: Nyraad Bryggeri

Nyraad Bryggeri

Nyraad Bryggeri, som primært bryggede mørkt hvidtøl, men også juleøl og påskebryg, blev anlagt på Nyraad Hovedgade 61 af Peder Larsen, (f.1836) som fik borgerskab som ølbrygger den 4. maj 1862.

Umiddelbart virker det lidt underligt, at han hedder Larsen, idet hans far var smed Lars Sørensen, som imidlertid døde før Peder blev døbt og moderen hed Johanne Pedersdatter og giftede sig med smeden Lars Jensen. Forklaringen er den, at man på den tid anvendte patronymikom (faderens fornavn med efterstillet -sen), hvilket man prøvede at ophæve ved en forordning i 1828, og yderligere i 1856 måtte udstede cirkulære om, som indspærpede de gældende regler.
Peder Larsen er formentlig startet op i en bestående lejet bygning, idet der først er tinglyst skøde i sommeren 1864, hvor han overtager ejendommen efter proprietær Wassard, Marienlyst.
I 1877 overtager Anders Nielsen (f.1849) bryggeriet. Han var tidligere udlært samme sted og var året forinden vent tilbage, efter at have været bryggeribestyrer i Stege.
I 1880 er der ud over Anders Nielsen en bryggerkarl, en ølkusk og en tjenestepige og i 1890 er det gået så meget fremad, at der er ansat 4 bryggerkarle og en tjenestepige.
I 1901 nævnes Anders Nielsens to sønner, Hans Nicolai og Edvard Magnus som arbejdere på bryggeriet, foruden 3 bryggerkarle og i 1911 er der bryggeren selv samt 6 bryggerkarle i bedriften.
Anders Nielsen overdrog i 1912 bryggeriet til sin søn Edvard Magnus Nielsen (f.1881), hvorefter Anders Nielsen flytter til den nyopførte ejendom Solfang på Nyraad Hovedgade 90, hvor han dør i 1915.
I 1930 beskæftigede bryggeriet 2 bryggerkarle og en ølkusk. Edvard Magnus Nielsen fik næringsbevis som brygger i 1912 og dette deponeres i 1934.
Brygger Magnus Nielsen var i øvrigt bladt de driftige erhvervsfolk, som stiftede Nyraad og omegns Andels-Elektricitetsværk og som gjorde, at borgerne fra 1913 kunne modtage jævnstrøm. Bygningen ligger her stadig, med adresse Krovej 30.
Parcellist Kristian Nielsen (f.1881) Kohavevej 95, skriver i sine erindringer: “1905 1ste Maj fik jeg Plads paa Nyraad Bryggeri som første Ølkusk, da den der havde den skulle være Soldat. Det var et stort Bryggeri og Malteri, vi var gærne 7 Mand og der holdtes 7 Heste, 2 Vogne kørte gærne hver Dag, til Tider 3. Arbejdet som Ølkusk var Interressant, jeg fik lært ca. 500 Familier at kende, naar man kom der hver Uge.”
Det vidner om, at man ikke – i hvert fald ikke kun – leverede til forhandlere, hoteller og restauranter, men direkte til forbrugeren. Det var bl.a. i form af et anker på 1/16 tønde, som svarer til ca. 8,7 liter.
I 1934 blev der holdt tvangsauktion over Nyraad Bryggeri, som endte med at det blev forpagtet ud til den fhv. direktør fra bryggeriet “Alliancen” i Ringsted, Christian Emil Lumholdt (f.1872) i Frederiksborg.
C.E. Lumholdt omdøbde bryggeriet til “Sydsjællands Bryghus” og fik næringsbevis i april 1934 og deponerede dette igen i november samme år.
Niels Christian Hansen (f.1897), søn af gårdejer Peter Hansen “Rosgaard”, Græsbjerg overtog og løste næringsbevis i december 1934 og gav bryggeriet sit gamle navn “Nyraad Bryggeri” tilbage, og drev det til det menes nedlagt i 1945.

 

Har du kommentarer eller yderligere oplysninger om emnet, modtages disse gerne på: nyraad@vinterhistorie.dk

 

November 2012. Lars Lyngskov