Historisk: Nyråd Asyl

Overfor Elmegård lå Nyråd Asyl. Det blev bygget i 1880 på et stykke opfyldt jord i den ene ende af gadekæret.

Der var dengang mange fattige og børnerige familier i Nyråd og en række af egnens fremtrædende personer tog initiativ til og lagde sig i selen for at skaffe midler til opførelsen af asylet og derefter driften af det.

Asylets første bestyrelse bestod af købmand H.M.F. Theisen, kammerherreinde Oxholm, Rosenfeldt, statsrådinde Hammerich, Iselingen og frk. Ida Suhr, Petersgård.

Asylet ophørte som asyl i 1921 og blev derefter i mange år bolig for menighedssygeplejersken.

Ved siden af lejligheden var indrettet et lille mødelokale, hvor der holdtes kirkelige møder og om søndagen, søndagsskole.

Efter 1945 blev bygningen igen benyttet som børnehave af Vordingborg kommune, indtil de små pladsforhold tvang kommunen til at indrette den gamle forskole, der lå tæt ved, til ny børnehave. Siden blev der bygget en helt ny børnehave, ved Hasselvænget.

Ved nedlæggelsen af asylet opstod et problem da man benyttede at afhænde ejendommen til privat brug.

Hvem ejede egentlig bygningen og hvem skulle have de penge salget indbragte.

Efter lange forhandlinger enedes man om at lade pengene gå til de forebyggende børneinstitutioner i Vordingborg. Det var jo børnene der var tænkt på fra første færd.

Selve bygningen ligger stadig ved gadekæret – nu Hovedgaden 43.

Her var desuden så sent som i 1920`erne en gadebrønd