Historisk: Florke

Florke

Nyraads Florke eller Strandskoven nævnes på et kort opmålt i 1788 af J.C. Mathiesen.

Op til middelalderen var hele Sydsjælland en storskov med kun få lysninger og skovbygder. Det var Kongen, der ejede det sydlige Sjælland, der var udlagt som en stor jagtmark – en vildtbane. I 16‑1700-tallet bredte skovrydningerne sig og misbruget af skovene tog til. Nyråd betyder ny rydning, Florke betyder en åben plads mellem skove.

Florke er et interessant område af Nyråd, hvor Florkevej, Florke Strandvej så sent som i 1952 benævnes Nyråd Mark. Omkring 1915-20 opstod et antal pensionater og samtidig byggedes der sommerhuse i området. Det er svært at få øje på i dag, men på den nuværende adresse Florke Strandvej 3 var der pension Strandlyst og i ejendommen Søeholm på Drejerskovvej 29 var der ligeledes sommerpension. De havde deres storhedstid i 1940`erne under 2. verdenskrig, men begge nævnes i vejviseren så sent som i 1960`erne.

Sommerhusene er der også, men der er langt imellem dem. De var efterhånden ikke tidssvarende og derfor nedrevet og erstattet af nybygget helårsboliger.

Hvor der er sommerpensionat og sommerhuse er der også badeliv.

Vordingborgs borgmester fra 1929 til 1950 Anders Sofus Lohff Rasmussen (1879-1966) udtalte i et interview i 1953 om tiden ca. 1910-14:  ”Om søndagen tog vi på ture i byens pragtfulde omegn, bl.a. til Ore Strand, men her traf vi ikke ét menneske. Vi havde stranden helt for os selv. Nu var det dog ikke sådan, at byens borgere ikke tog ud til vandet. Det gjorde de, men turen gik til Vintersbølle Strand, hvor man badede dengang. Der var tre-fire små badehuse med badebroer, som man kunne få lov at benytte formedelst 10 øre. For eksempel havde kommunesekretær frk. Rasmussens fader en sådan badebro”.

Det var Laurines badehuse, der eksisterede fra 1859 til 1937, hvor man kunne leje et omklædningssted.

Af vejviseren fra 1969-70 nævnes om Drejerskovvej: Efter det oplyste boede i forrige århundrede en drejer ved skoven, hvor han hentede sit arbejdsmateriale. Gamle folk husker navnet »Drejer- Lavs«. Huset, drejeren boede i, er borte, brændt ned til grunden.

Florke trinbræt, som lå nogle få meter vest for Drejerskovvej, var ikke en del af Kalvehavebanen ved anlæggelsen i 1897. Men med ovenstående aktivitet i området, giver det mening, at trinbrættet blev indviet den 15. maj 1927 med navnet ”Vintersbølle”. I de første år var det kun åbent i sommermånederne. Trinbrættet blev åbnet til helårsbrug fra den 1. marts 1930, og samtidig omdøbt til ”Florke Trinbræt”. Ved åbningen af Vintersbølle Børnesanatorium i 1938 blev der ydermere trafikken hertil at betjene.

Af Lars Lyngskov september 2020.