Udgivelser: Nyttige links

Der findes et utal af sider på nettet med nyttige oplysninger om den store historie – de store begivenheder – og den personlige, lokale historie. Vi har valgt at liste nogle centrale sider op, for at lette den umiddelbare tilgang til nettets informationsmængde.

Link

Bemærkninger / sidens hovedindhold

Statens Arkiver
Statens arkiver er efter bestemte regler tilgængelig for alle. En del materiale er tilgængeligt på nette bl.a. er det muligt at se kirkebøger og folketællinger i Arkivlieronline, søge personer i Dansk Demografisk Database, samt søge forskningsdaga i DDA’s søgekatalog.
Kort og Matrikelstyrelsen – se på kort

På KMS’ online tjenester kan du se både de nyeste kort og fotos over Danmark og nogle af de ældste i deres arkiver. De ældste kort går tilbage til 1800 tallet. Her kan fortid og nutid sammenlignes, ligesom gamle matrikelkort kan studeres.

Danmarks Miljøportal

Her kan du se luftfotos – fra 1945, 1954, 1995 og frem af hele Danmark samt en lang række temainformationer

Køng Museum

Foreningens samarbejdspartner.

Museerne Vordingborg Museerne Vordingborg er det statsanerkendte museum i Vordingborg Kommune. Museerne Vordingborg har det arkæologiske ansvar for Stevns og Faxe kommuner samt tilsynet med fredede fortidsminder i det tidligere Storstrøms Amt.
Fund og fortidsminder Fund og fortidsminder er et nationalt register over fortidsminder, og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund. Registret indeholder både fortidsminder, som er synlige i landskabet, og fortidsminder, der ligger skjult under jorden, og kun er kendt fra arkæologiske undersøgelser. Hvem ved, måske findes der fund fra oldtiden lige under dit hus?
Norges Linforening Forening i Norge, der beskæftiger sig med hørrens vej fra strå til linned.