Kulturaften mandag 27. januar 2020 kl. 19-21

Kulturaften mandag 27. januar 2020 kl. 19-21

Formand for Lokalrådet i Nyråd, Franz Ifanger, fortæller om betydningen af Vordingborg Kommunes nye nærdemokratimodel, der er vedtaget, og som bevirkede at Lokalrådet fra i år er ændret til Lokalforum.

Fra lokalråd til lokalforum – hvordan skaber vi fremtiden sammen.

Hvordan kan Lokalhistorisk Forening bidrage?

Hvilke muligheder ser vi?

Mød op og hør hvad der rører sig i din by og byd ind med hvad du kan tilføre.

Sted: Samlingssalen Kulsbjerg Skole, Nyråd afd., Bakkebøllevej 6, 4760 Vordingborg.

Der kan købes kaffe/the og kage for kr. 20,- pr. person.

Alle er velkomne.