Kulturaften mandag 29. oktober 2018 kl. 19-21

Kulturaften mandag 29. oktober 2018 kl. 19-21

Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv

Museumsinspektør Berit Christensen Cand.mag. i historie ved Museum Sydøstdanmark fortæller om Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv.

Herunder hvordan registreres der i Arkibas og hvordan vinkles det videre via Arkiv.dk
For at lykkes med registreringerne er det vigtig, at der er frivillige, der har lyst til at medvirke, også dette emne kommer Berit Christensen ind på.
Hvordan kan den lokalhistoriske forening i Vintersbølle/Nyråd samarbejde med Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv? Hvordan kan vi sammen medvirke til at bevare den lokale historie?
Sted:
Samlingssalen Kulsbjerg Skole, Nyråd afd., Bakkebøllevej 6, 4760 Vordingborg
Der kan købes kaffe/the og kage for kr. 20,-
Medlemskab af foreningen kr. 100,- pr. år for en familie.