Grøn tur lørdag den 2. september 2017

Flemming Kruse, Vordingborg Kommunes tidligere naturchef fortæller om områdets udvikling fra et tæt befolket landbrugsland, til et ubeboet naturområde. Lidt om Forsvarets anvendelse af området og deres planer for fremtiden, herunder afgræsningen med 200 kreaturer. Desuden ser vi også på dyr, fugle og planter.

Tid: Lørdag den 2. september 2017 kl. 13 – 16
Sted: Vi mødes ved kasernen på Kulsbjergvej på parkeringspladsen ved indkørslen til terrænet.

Alle er velkomne.
Vi gør pause undervejs, hvor kaffe/the og kage kan købes for kr. 20,- pr. person.