Nyheder

Nyhedsbrev - juni 2017

Nyhedsbrev – juni 2017

Så er nyhedsbrevet kommet. Læs programmet for sommer og efterår, samt en interessant artikel om De vestindiske Øer og status på Theisens Papirværk. 2017-06 Nyhedsbrev juni 2017

Ny formand

Ny formand

Lokalhistorisk Forening har fået ny formand. Ved det konstituerende bestyrelsesmøde blev Anne-Marie Jacobsen valgt som formand. Vi glæder os alle til det fortsatte samarbejde. Ved generalforsamlingen takkede bestyrelsen alle medlemmer og frivillige for det store [...]

Generalforsamling 27. marts 2017 kl. 19.00

Der afholdes ordinær generalforsamling Mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00 i Kulsbjerg Skole, Nyråd – samlingssalen. D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formandens beretning [...]

Nyhedsbrev december 2016

Nyhedsbrev december 2016

Nyhedsbrevet for december 2016 indeholder udover vores aktivitetskalender for foråret 2017 også vores bidrag til en lokal udviklingsplan for Vintersbølleskoven. Bidrag gerne med jeres synspunkter til lokalrådet i Nyråd. Det har stor betydning for vores [...]

Gave fra nisserne

Gave fra nisserne

I december have huset besøg af nisser. De havde bragt gaver til huset som tak for de frivilliges gode indsats. Vi takker mange gange for gaven. Det luner alle frivillige med den fine påskønnelse. I [...]

Nyhedsbrev juni 2016

Nyhedsbrev juni 2016

Læs om vores aktiviteter i sommer og efterår 2016. Læs vores nyhedsbrev, der også indeholder oplysninger om muligheder for at arbejde som frivillig i vores forening. I ønskes alle en rigtig god sommer. 2016-06 Nyhedsbrev [...]

Indvielse af broen v. Theisens Papirværk

Indvielse af broen v. Theisens Papirværk

Så blev broen over Vintersbøllebækken indviet. Læs mere på Beværterhusets hjemmeside - kultur Theisens Papirværk – restaurering

Generalforsamlingsreferat 14. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 14. marts 2016

Referat af foreningens ordinære generalforsamling afholdt mandag den 14. marts 2016. Steffen Marcussen blev enstemmigt valg som dirigent og konstaterede generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig. 16 medlemmer var mødt frem. Formand Inga Halldorsdottir aflagde [...]

Støtteforening for Theisens Papirværk etableret

Støtteforening for Theisens Papirværk etableret

Så lykkedes det. Den 1. februar 2016 var der stiftende generalforsamling for støtteforeningen. Der blev valgt en bestyrelse bestående af Bjørn Hansen, Finn Rasmussen (kasserer) og Inga Halldorsdottir (formand og sekretær). Støtteforeningen er blevet etableret [...]

Nyhedsbrev december 2015

Nyhedsbrev december 2015

Læs foreningens nyhedsbrev. Her kan du bl.a. læse om foreningens aktiviteter i foråret og sommeren 2016. 2015-12 Nyhedsbrev dec 2015