Nyheder

Nyhedsbrev juni 2016

Nyhedsbrev juni 2016

Læs om vores aktiviteter i sommer og efterår 2016. Læs vores nyhedsbrev, der også indeholder oplysninger om muligheder for at arbejde som frivillig i vores forening. I ønskes alle en rigtig god sommer. 2016-06 Nyhedsbrev [...]

Indvielse af broen v. Theisens Papirværk

Indvielse af broen v. Theisens Papirværk

Så blev broen over Vintersbøllebækken indviet. Læs mere på Beværterhusets hjemmeside - kultur Theisens Papirværk – restaurering

Generalforsamlingsreferat 14. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 14. marts 2016

Referat af foreningens ordinære generalforsamling afholdt mandag den 14. marts 2016. Steffen Marcussen blev enstemmigt valg som dirigent og konstaterede generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig. 16 medlemmer var mødt frem. Formand Inga Halldorsdottir aflagde [...]

Støtteforening for Theisens Papirværk etableret

Støtteforening for Theisens Papirværk etableret

Så lykkedes det. Den 1. februar 2016 var der stiftende generalforsamling for støtteforeningen. Der blev valgt en bestyrelse bestående af Bjørn Hansen, Finn Rasmussen (kasserer) og Inga Halldorsdottir (formand og sekretær). Støtteforeningen er blevet etableret [...]

Nyhedsbrev december 2015

Nyhedsbrev december 2015

Læs foreningens nyhedsbrev. Her kan du bl.a. læse om foreningens aktiviteter i foråret og sommeren 2016. 2015-12 Nyhedsbrev dec 2015

Arrangementer

Juleåbent i Beværterhuset 19. november 2016 kl. 13-15

Juleåbent i Beværterhuset 19. november 2016 kl. 13-15

Juletræstur i skoven og juleåbent i Beværterhuset Kom med på en familievenlig tur i Vinterbølle skov, i træernes tegn. Træk nissehuen godt ned om ørerne og kom med på en lille tur rundt i skoven, [...]

Kulturaften - mandag d. 28. november 2016

Kulturaften – mandag d. 28. november 2016

Her på årets sidste kulturaften samler vi traditionen tro lidt op på årets aktiviteter. Vi ser på billeder af sæsonens aktiviteter og Per Ole Schovsbo fortæller om status på undersøgelserne af Theisens Papirværk. Desuden som [...]

Kend din skov – søndag 16. oktober 2016 kl. 13 – 17

Som sædvanlig holder vi løvfaldsåbent i Beværterhuset den første søndag i skolernes efterårsferie. I år er vi gået sammen med andre foreninger og Vordingborg Kommune og vil gerne udbrede kendskabet til disse og inviterer til Kend din [...]

Geert A. Nielsen fortæller 31. oktober 2016 kl. 19 – 21

Geert A. Nielsen har en aften for et par år siden fortalt om sin barndom og ungdom i Masnedsund. Denne aften bliver en fortsættelse, hvor det først og fremmest kommer til at omhandle den periode, [...]

Kulturaften mandag 26. september kl. 19.00 – 21.00

Bente Niclasen, Nyråd– som er uddannet håndarbejdslærer fortæller om papiret set i historisk og kulturhistorisk lys. Hun vil komme ind på oprindelse, udbredelsesveje, materialer og anvendelse gennem tiderne, samt lidt ind på fremstillingsmetoder i Østen [...]

Om foreningen

Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd har til formål at udbrede kendskabet til Vintersbølle og Nyråds historie, at bevare væverhuset/beværterhuset i Vintersbølle Skov samt at gøre det tilgængeligt for grupper med interesse i egnens historie og natur.

Alle interesserede kan blive medlemmer af foreningen, der udover at holde søndagsåbent i Beværterhuset afholder kulturaftner den sidste mandag i måneden i samlingssalen på Vintersbølle Skole, eller som den hedder fra 1. august 2012: Kulsbjerg Skole – Nyråd.

Læs mere om foreningen..

Beværterhuset  er åbent for nøglebrugere hele året.