Kulturaften mandag 28. oktober 2019 kl. 19.00-21.00

Kulturaften mandag 28. oktober 2019 kl. 19.00-21.00

Byhistorie i Danmark og Danmarkshistorien kort – set fra Vordingborg og omegn. 

Jørgen Mikkelsen, arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet, fortæller om hvad der definerer en by, byudvikling i Danmark siden Middelalderen, forskning og formidling på området.

Mogens Bak-Hansen fortæller dernæst om tankerne bag Danmarkshistorien kort – set fra Vordingborg og omegn, der udkom denne sommer, og noget om tidligere byhistorie for Vordingborg.

Indlæggene forventes at vare en halv time hver. Efter kaffe og kage vil der være mulighed for spørgsmål.

Danmarkshistorien kort – set fra Vordingborg og omegn kan også købes for 70 kr.

Sted:

Samlingssalen Kulsbjerg Skole, Nyråd afd., Bakkebøllevej 6, 4760 Vordingborg.

Der kan købes kaffe/the og kage for kr. 20,- pr. person.

Alle er velkomne.