Generalforsamling 25. marts 2019 kl. 19.00

Der afholdes ordinær generalforsamling

Mandag den 25. marts 2019, kl. 19.00 i Kulsbjerg Skole, Nyråd – samlingssalen. 

D A G S O R D E N 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018  

4. Budgetforslag for det kommende år  

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til 100 kr.

Betalingsform: Indbetaling på konto 0040-6874516528 i Nordea Bank, kontant på

møderne eller hos kasserer Inga Halldorsdottir.

6. Forslag til arbejdsplan for det kommende år 2019/20.  

7. Indkomne forslag – forslag indleveres senest 8 dage før generalforsamlingen.  

8. Valg til bestyrelsen

a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Anne-Marie Jacobsen – villig til at genopstille

Inga Halldorsdottir – villig til at genopstille

Jørgen Hansen – villig til at genopstille

Valg af 2 suppleanter.

Rie Hansen – villig til at genopstille

Birgitte Apel Jacobsen – villig til at genopstille

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant Jørgen Larsen og Tove Jensen

   Gurli Hansen suppleant 

11. Eventuelt.

Ønsker du at deltage som frivillig i foreningens arbejde, kan du benytte denne aften til at melde dig.

Efter generalforsamlingen

Drikker vi kaffe og ser billeder fra foreningens aktiviteter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.